Dokumentoj de la
Dua Vatikana Koncilio

11.10.1962 - 8.12.1965

 

(neoficialaj tradukoj en Esperanto)

 

 

KONSTITUCIOJ

DEKRETOJ

DEKLARACIOJ

1965.11.18
Dogma Konstitucio pri la Dia Revelacio

DEI VERBUM

1965.12.07
Dekreto pri la misiado de la Eklezio

AD GENTES

1965.10.28    
Deklaracio pri la kristana edukado

GRAVISSIMUM EDUCATIONE

1964.11.21
Konstitucio pri la Eklezio

LUMEN GENTIUM

1965.12.07
Dekreto pri la pastra servado kaj vivo

PRESBYTERORUM ORDINIS

1965.10.28    
Deklaracio pri la rilatoj kun nekristanaj religioj

NOSTRA AETATE

1963.12.04
Konstitucio pri la Sankta Liturgio
SACROSANCTUM CONCILIUM

1965.11.18
Dekreto pri la apostolado de la laikoj
APOSTOLICAM ACTUOSITATEM

1965.12.07
Deklaracio pri la religia libereco

DIGNITATIS HUMANAE

1965.12.07
Paŝtista Konstitucio pri la Eklezio en la hodiaŭa mondo

GAUDIUM ET SPES

1965.10.28
Dekreto pri la edukiĝo de la pastroj

OPTATAM TOTIUS

 

 

 

 

 

1965.10.28    
Dekreto pri la laŭtempa renovigo de la ordena vivo

PERFECTAE CARITATIS

1965.10.28    
Dekreto pri la paŝtista ofico de la episkopoj

CHRISTUS DOMINUS

1964.11.21    
Dekreto pri ekumenismo

UNITATIS REDINTEGRATIO

1964.11.21    
Dekreto pri la katolikaj orientaj Eklezioj
ORIENTALIUM ECCLESIARUM

1963.12.04    
Dekreto pri la soci-komunikiloj

INTER MIRIFICA

 

La 21a ekumena Koncilio okazis en la Baziliko de sankta Petro ekde la 11a de oktobro 1962 ĝis la 8a de decembro 1965.

Ĝi estis anoncita la 25an de januaro 1959 de Papo Johano la 23a, kiu kunvokis ĝin kun la celo solvi la problemojn de la moderna epoko pere de la remalkovro de la kristana mesaĝo kaj la renovigo de la ekleziaj kaj disciplinaj strukturoj de la katolika komunumo.

La Koncilio havis unuan sesion (11.10 - 8.12.1962) dum la papado de Johano la 23a, kaj la aliajn 3 (29.9 - 4.12.1963; 14.9 - 21.11.1964; 4.9 - 8.12.1965) dum la papado de Paŭlo la 6a.

La ĉefaj debatataj temoj koncernis la Eklezion, la liturgion, la fontojn de la Revelacio, la amaskomunikilojn, ekumenismon. Elmontrante tre fortan sentemon, proksiman je la problemoj de la hodiaŭa mondo, la 2a vatikana Koncilio altiris la mondan atenton, kun profundaj konsentoj ankaŭ en medioj for el la religio aŭ kritikaj rilate al la Eklezio de Romo. Aldone al la liturgiaj reformoj (de la sakramenta ritaro kaj ebleco uzi naciajn lingvojn), la ekumena spirito de la Koncilio tre vigligis la rilatojn kun la protestanta kaj ortodoksa Eklezioj kaj la dialogon kun la nekristanaj religioj.